Služby daňového poradce


Daňové poradenství

Daňové zákony ukládají poplatníkům velké množství povinností, ale zároveň existují možnosti, jak daně vhodně optimalizovat a využít všech možných legálních snížení daňové povinnosti.

V návaznosti na zpracované účetnictví Vám navrhnu způsoby daňové optimalizace a jejich proúčtování budu v rámci vedení Vašeho účetnictví  u Vás nebo u nás v kanceláři  hlídat i průběžně.






Daňové poradenství pro neziskové subjekty

Ve své praxi daňové poradkyně jsem se setkala s problematikou neziskových nestátních subjektů. Tato problematika mě natolik zaujala, že se ve své praxi zaměřuji na řešení daňových problémů těchto subjektů. Mezi mými klienty jsou spolky, ústavy, o.p.s a nadační fondy.

Jsem členkou Sekce pro neziskové organizace při Komoře daňových poradců.

Mzdový auditor

Ke zpracování kompletního účetnictví firem je potřeba i zpracování mezd pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Současná legislativa nám silně komplikuje práci ať už množstvím předpisů nebo nejednoznačností jejich aplikace.

Zaměřuji se tedy proto na komplexní zpracování mezd , včetné poradenství v oblasti personalistiky a správného zdanění mezd ve firmách.

Školení

Od roku 2016 se věnuji i lektorské činnosti. Jsem spoluautorkou knihy vydané u společnosti Anag: Elektronická evidence tržeb-praktická příručka,  kterou jsme sepsali spolu s manželem daňovým poradcem Bc Zdeňkem Vondrákem, se kterým tuto oblast školíme pro externí vzdělávací agentury .

Seznam našich školení naleznete na stránkách www.vondrak.cz