Bc Vondráková Lucie

daňový poradce zapsaný v seznamu daňových poradců na Komoře daňových poradců pod evidenčním číslem  3939

Zkoušky na daňového poradce jsem složila v roce 2004.

V seznamu daňových poradců na Komoře daňových poradců jsem zapsaná pod evidenčním číslem 3939. V roce 2002 jsem dokončila Vyšší odbornou školu v oboru Finance a bankovnictví. Od roku 2010 mám bakalářský titul z Masarykovy Univerzity v Brně v oboru Právo a podnikání.

Mám tedy již více než 25 let praxe ve zpracování účetnictví pro podnikatelské subjekty. Mezi mými klienty jsou fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Ve společnosti ve které pracuji zpracováváme různorodou klientelu. S mými spolupracovníky máme velký přehled a zkušenosti s různorodými subjekty a prakticky se všemi druhy daní.

Jsem členkou sekce Neziskové organizace a sekce pro oblast DPH při Komoře daňových poradců.

Jsem daňovým poradcem ve společnosti zapsané do seznamu společností poskytujících daňové poradenství Boffino tax s.r.o.

Dále jsem jednatelkou společnosti Flying accountant sro, poskytující komplexní vedení účetnictí a mzdové agendy pro podnikatelské a nepodnikatelské subjekty.